FAQ

Wat is het doel van de Reparatiemonitor?

De Reparatiemonitor is een online tool waarmee Repair Cafés heel eenvoudig kunnen monitoren welke producten zij binnen krijgen, wat daar mis mee is en wat er – al dan niet met succes - is gedaan om het voorwerp te repareren. Door al deze gegevens in een centraal systeem te verzamelen, verkrijgen we inzicht in de duurzaamheid en repareerbaarheid van de spullen in ons dagelijks leven. Stichting Repair Café International en partners benaderen hiermee fabrikanten, politici en consumenten. Dat moet leiden tot betere producten die passen in de circulaire economie.

Van wie gaat de Reparatiemonitor uit en door wie wordt hij gefinancierd?

De Reparatiemonitor is een initiatief van Stichting Repair Café International, in samenwerking met Natuur & Milieu. Het ontwikkelen van de monitor gebeurt met projectfinanciering van Stichting DOEN, Adessium Foundation en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wie heeft er allemaal toegang tot de informatie die ik invoer?

Informatie die in de Reparatiemonitor is ingevoerd, kan alleen vanuit de eigen inlogaccount worden bewerkt. De ingevoerde informatie kan worden bekeken en gedownload door alle Repair Cafés die een inlogaccount voor de monitor hebben en door Stichting Repair Café International. Deze laatste redigeert de informatie periodiek, onder meer om typfouten uit het systeem te halen. Bij het trekken van conclusies uit de data en het publiceren van deze conclusies teneinde hiermee het pleidooi voor repareerbare spullen te ondersteunen, is Stichting Repair Café International gehouden aan de regels omtrent privacy. Gegevens worden dus louter in geanonimiseerde vorm gebruikt.

Ons Repair Café noteert van bezoekers altijd e-mailadressen, postcodes, leeftijden of andere gegevens. Kan ik die ook in de Reparatiemonitor invoeren?

De Reparatiemonitor is bedoeld voor het verzamelen en delen van reparatiegegevens. De tool is geen algehele vervanging voor de bezoekersadministratie die sommige lokale Repair Cafés bijhouden. Repair Cafés die e-mailadressen, postcodes, leeftijden of andere gegevens van hun bezoekers willen bijhouden, dienen hiervoor zelf een oplossing te bedenken. Bijvoorbeeld via een gastenboek of intekenlijst of door af en toe een enquête te houden.

Om privacyredenen wil ik geen namen van reparateurs invullen. Hoe los ik dat op?

Het invulveld ‘naam reparateur’ is geen verplicht veld. Als je geen namen wilt invullen, kun je het vak leeg laten. Je kunt ook voor een algemenere omschrijving kiezen, zoals ‘team Repair Café [plaatsnaam]’.